Finanse

Interesujący blog tematyczny!

System ekonomiczny

System ekonomiczny
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

System ekonomiczny oraz rodzaje
Makroekonomia jest działem ekonomii zajmującej się badaniem sposobu przedsięwzięcia gospodarki jako całości. W przeciwieństwie do mikroekonomii, ogniskującej się na analizie działania indywidualnych podmiotów gospodarczych lub przebiegach zachodzących w naświetlonych segmentach gospodarki, makroekonomia bada zjawiska oraz procesy zachodzące w skali całej gospodarki. W analizach makroekonomicznych posługiwać się będziemy wielkościami gospodarczymi będącymi probierzami zjawisk i etapów gospodarczych. Wolno je określić mianem makrowielkości ekonomicznych. Wśród bazowych makrowielkości gospodarczych wypada wymienić pomiędzy innymi produkcje, zatrudnienie, inwestycje, konsumpcje, popyt, ogólny poziom cen, wywóz towarów lub import – oto ekonomia. Można wiec ogłosić, że makroekonomia testuje kształtowanie się makrowielkości gospodarczej oraz występuje pomiędzy nimi zależność. W szczególności próbuje określić elementy rozstrzygające o poziomach oraz zmianach makrowielkości i wyjaśnić mechanizmy dotyczące wzajemnych powiązań miedzy nimi. W szczególności próbuje opisać elementy decydujące o poziomach. Makrowielkości są agregatami powstałymi dzięki połączeniu należytych wielkości mikroekonomicznych. Zabieg łączenia wielkości mikroekonomicznych w celu otrzymania makrowielkości gospodarczych oznacza się agregacją. Choć na pierwszy rzut oka procedura agregacji wydaje się zbyt łatwa, w praktyce mogą pojawić się różne komplikacje, trudności i uchylania się, gdy nie są przestrzegane właściwe zasady. Wielkości gospodarcze wolno podzielić na dwie grupy: występujące w postaci zasobów, oraz w postaci strumieni. Zasoby formułujemy jako nagromadzony stan danej wielkości w określonym momencie.

Comments are closed.

Search

Popular